Výstupy projektu

V případě Vašeho zájmu o jednotlivé vzdělávací moduly nás kontaktujte na e-mail:  novnos@tiscali.cz

Zde je též možno získat podrobné informace.


Brožura - harmonogram kurzů (doc.) -221 kB


Vzdělávací modul č.1 - Odpovědné spotřebitelské chování


Vzdělávací modul č.2 - Rozvoj všeobecného přehledu


Vzdělávací modul č.3 - Aktivní přístup k obhajobě svých práv


Vzdělávací modul č.4 - Multikulturalismus a prevence extremismu


Vzdělávací modul č.5 - Prevence kriminality, šikany a psychického násilí


Vzdělávací modul č.6 - Zdravý životní styl


Vzdělávací modul č.7 - Aktivní občanství a participace občanů na veřejném dění


Vzdělávací modul č.8 - Vzdělávání k demokratickým hodnotám


Vzdělávací modul č.9 - Odpovědný přístup k financím


Vzdělávací modul č.10 - Odpovědný přístup k životnímu prostředí


Vzdělávací modul č.11 - Počítačová a internetová gramotnost (vztah k médiím a informačním technologiím


Vzdělávací modul č.12 - Dobrovolnictví


Vzdělávací modul č.13 - Vztah k regionu