Společně pro vzdělávání občanů

Projekt je podpořen v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a financovaný z prostředků ESF (85%) a státního rozpočtu ČR (15%). Novohradská občanská společnost o. s. v projektu působí jako příjemce dotace, který zajišťuje celkovou koordinaci projektu a zároveň jeho realizaci v novohradském regionu.

Jedná se o vzdělávací projekt, kdy v partnerských regionech vznikne celkem třináct tematických modulů určených dospělé populaci. Dle harmonogramu projektu na podzim roku 2012 vzniknou učební osnovy těchto modulů a studijní materiály. Na jaře roku 2013 proběhne pilotní realizace seminářů na území jednotlivých regionů.

Na závěr projektu proběhnou v letních měsících exkurze a závěrečná konference projektu.


REALIZACE PROJEKTU

7. srpna 2012 – 30. října 2013

ROZPOČET PROJEKTU

Celkový: 6 641 696 Kč

Rozpočet pro NOS o. s.: 2 126 296 Kč